пластиковая посуда — SILK COMPANY
  • +373(68)636-337
  • +373(68)833-433

пластиковая посуда

Caserola 209/FT
Caserola oval 500g

Caserola 209/FT
Пласт. контейнер 375g

Caserola 209/FT
Caserola oval 1000g

Caserola L110/Y
Caserola plastic 1000g

Caserola 209/FT
Caserola oval 750g

Caserola 208/FT
Caserola plastic 750g

Caserola L107/Y
Caserola plastic 750g

Caserola 107/L
Caserola plastic 750g

Caserola 108FT
Caserola plastic 500g

Caserola 105/L
Caserola plastic 500g

Caserola 101/L
Пласт. контейнер 150g

Pai
инд.упаковка

1 2 3